Együttműködési megállapodást kötött a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum és a Neumann János Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum és a Neumann János Egyetem vezetősége pénteken, a salgótarjáni Stromfeld Aurél Technikumban. Az eseményen Baranyi Zoltán, a szakképzési centrum főigazgatója beszéde elején az együttműködés előzményeit ismertette.

– Az első megbeszélést természetesen egyeztetések követték, amelyek során gyakorlatilag összeállítottuk az együttműködési megállapodást, amelyet mind a két fél elfogadott. Az abban foglalt pontok között szerepelt például a pályaorientáció támogatása. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyetem segítségével próbálunk a diákoknak és szüleiknek minél hasznosabb információkat átadni a felsőoktatással kapcsolatban. Erre azért van szükség, mert tapasztalataink szerint sok, a felsőfokú oktatás iránt érdeklődő fiatal nem rendelkezik alapos ismeretekkel a témát illetően. Ebben az egyetem már korábban is remek partnerünk volt, hiszen szívesen fogadták diákjainkat, akik így személyesen is megtapasztalhatták, hogy milyen az egyetemi hangulat, illetve ottani hallgatókkal és oktatókkal is megismerkedhettek – fejtette ki Baranyi Zoltán, akinek véleménye szerint ebben a formában olyan, a felsőoktatással kapcsolatos élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatnak a tanulók, amiket például egy tájékoztatófüzet segítségével nem szerezhetnének meg. Hozzátette: bízik benne, hogy a későbbiekben ezt a lehetőséget bővíteni is tudják majd.

A főigazgató az együttműködés pontjait tovább sorolva szót ejtett még egy tehetséggondozó program indításának lehetőségéről, illetve az oktatástechnikus képzés alapjainak lefektetésével kapcsolatos tervekről. Emellett kiemelte: céljuk, hogy az egyetemen személyesen gyarapíthassák ismereteiket az oktatók is, hiszen számukra a szakképzési törvény változása miatt komoly feladatot jelent, hogy módszertanilag megújuljanak. Baranyi Zoltán azt is hozzátette, hogy adott lesz a lehetőség a későbbiekben az együttműködésben foglalt pontok módosítására. A főigazgató véleménye szerint a megállapodásban megfogalmazott célok és feladatok tanúsítják, hogy egy valós tartalommal bíró kapcsolatot kívánnak létrehozni az egyetemmel, amely olyan lehetőségeket ad majd a diákoknak és oktatóknak egyaránt, amely által mind a két fél gazdagabbá válhat.

Dr. Kovács Zsolt, a Neumann János Egyetem tudományos rektorhelyettese rámutatott, hogy már korábban már sikerült közös barátságot kialakítaniuk több NMSzC-s intézménnyel, így a Szent-Györgyi Albert Technikummal, a Szondi György Technikum és Szakképző Iskolával, illetve a Stromfeld Aurél Technikummal.

– Egyetemünk hazánk legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézményei közé tartozik, amely eredmény a velünk együttműködő cégek, intézmények, városok, illetve országoknak köszönhető. Ez öröm számunkra, amit az egyetem vezetősége meg szeretne osztani a velünk együttműködőkkel – fejtette ki dr. Kovács Zsolt, aki a fentiekre példaként a duális képzésüket hozta fel, aminek köszönhetően olyan diplomás kollégákat adhatnak a partnereik számára, akikkel azok a legeredményesebben dolgozhatnak együtt.

A tudományos rektorhelyettes ugyanakkor kiemelte a duális képzésben a Nógrád megyei szakképzési centrumhoz hasonló intézmények jelentőségét, amelyek segítségével jól felkészült, tudásvággyal, tanulni akarással rendelkező egyetemi hallgatókat kaphatnak. Végül Dr. Kovács Zsolt azt hangsúlyozta: az együttműködési megállapodásból nem csak az következik, hogy közelebb kerülnek az intézmények egymáshoz, hanem az is, hogy Nógrád számára sok olyan diplomás szakembert biztosíthatnak majd, akiknek a jelenléte szűkebb hazánk és az ipar számára is pozitívan hathat. Ezután Gembiczki Ferenc, az NMSzC kancellárja ismertette a szakképzési centrum tevékenységét, feladatait.

Halczman Szilviát, az NJE beiskolázási igazgatóját Baranyi Zoltán főigazgató egykori, Nógrád megyei kollégájaként köszöntött. A beiskolázási igazgató arról beszélt az eseményen, hogy az együttműködési megállapodásba foglalt pontokból már többet elkezdtek megvalósítani a szakképzési centrummal és intézményeivel, a közös munkát pedig folytatni fogják. Véleménye szerint az egyetem három kara által nyújtott bőséges képzési kínálatának köszönhetően valóban sok területen tudnak majd együtt dolgozni, míg az okleveles technikusképzés az együttműködés következő lépcsője lehet.

– Egy aktív hálózatosodás indult el a szakképzési centrumok és az egyetemek részéről, minden résztvevő igyekszik megtalálni azt a profilú intézményt, amellyel közösen tud együtt dolgozni. A jelenlegi együttműködés specialitása, hogy a duális képzést úgy szeretnénk bővíteni a Kecskeméten kívüli intézményekkel, hogy az lehetőséget kínáljon azoknak a fiataloknak is, akik nem akarnak teljesen elszakadni attól a környezettől, régiótól, ahol felnőttek – mutatott rá Halczmann Szilvia, aki mindezt azzal magyarázta, hogy a hozzájuk érkező fiatalok a duális képzést akár egy a lakhelyükhöz, családjukhoz közeli cégnél is tölthetik. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a hallgató a vizsgaidőszak alatt az otthonához közel tud dolgozni és olyan kapcsolatot kialakítani, amit később, a felsőfokú tanulmányai elvégzése után kamatoztathat. Halczmann Szilvia hozzáfűzte: éppen emiatt hálás, hogy az együttműködési megállapodás aláírásán az NMSzC duális képzési partnerei közül több cég képviselője is részt vett.

Mindezt Czeglédi Tímea, az NJE Gazdaságtudományi Karának dékáni kabinetvezetője is megerősítette. Mint fogalmazott, küldetésként tekintenek arra, hogy a hallgatóikat ne „szippantsa el” külföld, vagy más nagyvárosok. A céljuk az, hogy a fiatalokat vissza tudják adni annak a településnek, ahonnan származnak.

– Nyilván mi is szeretnék Kecskeméten tartani a kecskeméti hallgatókat. Ezt felismerve gondoltuk, hogy más megyei szakképzési centrumokkal, illetve az ottani duális partnerekkel szeretnénk kapcsolatot kialakítani és tartani azért, hogy vissza tudjuk számukra „szolgáltatni” a magas színvonalon oktatott hallgatókat – emelte ki Czeglédi Tímea.

Az esemény zárásaként dr. Kovács Zsolt, Gembiczki Ferenc és Baranyi Zoltán kézjegyével látta el az együttműködési megállapodást, amely megannyi lehetőséget nyit meg szűkebb hazánk technikumi tanulói és oktatói előtt.

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2023/06/merfoldko-egyuttmukodest-kotott-a-szakkepzesi-centrum-es-neumann-janos-egyetem