Felhívás

XXVII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

2022. április 12-14.

A verseny kiírója:                            Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM)

A verseny rendezője:                    Neumann János Egyetem

                                                               GAMF Műszaki és Informatikai Kar

                                                               6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A verseny fővédnöke:                  Dr. Kovács Lóránt dékán

A verseny szervezője:                   Informatika Tanszék

A szervezőbizottság elnöke:      Dr. Pásztor Attila

A verseny célja: az irányítástechnika, ezen belül a PLC programozás oktatási színvonalának emelése; az oktatók, hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése; a korszerű irányítástechnikai berendezések megismerésének elősegítése; a hallgatók közötti versenyszellem és kooperáció kialakítása; a hallgatói munka elismerése.

Az esemény az aktuális Kormányrendelet és a kötelező óvintézkedések betartásával kerül megrendezésre.

Nevezés: a versenyen a műszaki felsőoktatási intézmények BSc vagy MSc képzésében résztvevő, nappali tagozatos, aktív (nem szünetelő) státusszal rendelkező hallgatói vehetnek részt. Intézményenként legfeljebb két csapat nevezhető, csapatonként maximum három fővel. Két csapat nevezése esetén a csapatoknak eltérő gyártójú PLC-vel kell indulniuk!

A versenyen legfeljebb 24 csapatot tudunk fogadni. Ennél nagyobb számú nevezés esetén a 2018. évi FIOM közgyűlésén elfogadott túljelentkezés kezelő eljárás lép érvénybe. Ilyenkor a nevezés időpontjának azt tekintjük, amikor az intézmény a résztvevő versenyzőit nevesíti.

Nevezési határidő:                                                        2022. március 18.

Névsor módosítási (véglegesítési) határidő:      2022. április 05.

Versenyfeladatok:

 • Elméleti feladatsor (1 óra)

Az elméleti feladatsorban az ajánlott irodalomon felül az alábbi témakörök szerepelhetnek:
méréstechnika, elektrotechnika (villamosságtan), digitális technika, informatika, mechatronika, pneumatika, szabályozás- és vezérléstechnika, MSZ EN 61131 (IEC 1131) szabvány elemei, alapszintű PLC programozási ismeretek.

 • Két összetett PLC programozási feladat (egyenként 4 óra)
 • A feladatok megoldásának bemutatása konkrét technológia/szimulációs modellen

A feladatok megvalósításához minden csapat hozza magával:

 • zsebszámológépet az elméleti feladatsorhoz (okostelefon nem használható),
 • a saját PLC-jét, amely legalább 16/16 digitális be-/kimenettel rendelkezik,
  Figyelem! Kizárólag PNP tranzisztoros kimenetű PLC használható a versenyen!
 • a programfejlesztéshez használandó számítógépet és szoftvert,
 • 24V tápegységet (24V tápfeszültségű PLC esetén),
 • kéziszerszámokat (pl. csavarhúzót) és a szükségesnek ítélt műszereket (pl. multimétert),
 • a korábbi versenyeken rendszeresített csatlakozókábelt.

Minden részt vevő hallgatónak hoznia kell a versenyre:

 • 30 napnál nem régebbi BSc vagy MSc, nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatói jogviszony igazolást
 • adóazonosító jelet (adószámot) igazoló okmány másolatát
 • társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ számot) igazoló okmány másolatát
 • állandó lakcímet igazoló okmány másolatát
 • diákigazolvány arcképes oldalának másolatát

Nevezési díj:                        30 000 Ft/csapat

Parkolás:                                A verseny helyszínén – előzetes kérés esetén – díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk.

Lemondási határidő:         2022. április 05.

                                                  A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni, a megrendelt étkezést és szállást ki kell fizetni!

Ajánlott irodalom

 • Ajtonyi István – Dr. Gyuricza István: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó

További információk:

                   Halczman Szilvia

                   +36-20-243-7188

                   halczman.szilvia@gamf.uni-neumann.hu

                                                                                                                                      Dr. Pásztor Attila

                                                                                                                            a szervezőbizottság elnöke