Felvételi követelmények

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.

A jelentkezés módja: kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Segítséget kérhetsz az efelveteli@felvi.hu oldalon.

JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, ALAPKÉPZÉSRE ÉS MESTERKÉPZÉSRE

A jelentkezés módja kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Legfeljebb 6 meghirdetésre lehet jelentkezni, melyen belül megjelölhető több finanszírozási forma. 3 jelentkezési helyen ingyenes a jelentkezés.

 

A jelentkezés határideje: 2022. február 15.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Kötelező beküldeni:

 • az érettségi bizonyítványt (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében),
 • az érettségi tanúsítványt,
 • a felsőfokú oklevelet,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását,
 • az érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelmet.

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

 • a középiskolai bizonyítvány minden oldala,
 • a felsőfokú tanulmányok igazolása.

A többletpontok számításához szükséges:

 • a nyelvtudás igazolása (kivéve a 2003. január 1. utáni államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok),
 • a tanulmányi és művészeti versenyek igazolása,
 • a felsőfokú szakképzés igazolása,
 • a szakképesítés igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2022. július 09-ig van lehetőség pótolni.

PONTSZÁMÍTÁS

felsőoktatási szakképzésre és alapképzésre:

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

 Pontszámítás felsőoktatási szakképzésre:

 1. tanulmányi pontok kétszerezése
 2. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 3. érettségi pontok kétszerezése

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok

Érettségi pontok: érettségi bizonyítványban, vagy tanúsítványban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye

Mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

A 3 számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

Csak az vehető fel felsőoktatási szakképzésre, aki az emelt szinten teljesített érettségi többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot.

 

Pontszámítás alapképzésre:

 1. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 2. érettségi pontok kétszerezése

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (max: 200 pont)

Érettségi pontok: jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye (max: 200 pont)

Mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

A 2 számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

  

ÚJ BEMENETI ÉRTETTSÉGI KÖVETELMÉNY ALAPKÉPZÉSREEGY EMELT SZINTEN TELJESÍTETT TANTÁRGY!!!!!

Műszaki képzési területű szakok esetén:

(gépészmérnöki; járműmérnöki; logisztikai mérnök; műszaki menedzser)

képzési területnek megfelelő érettségi vizsgakövetelményként meghatározott tantárgyakból kell egyet választani.

Informatikai képzési területű szakok esetén

(mérnökinformatikus; üzemmérnök-informatikus)

képzési területnek megfelelő érettségi vizsgakövetelményként meghatározott tantárgyakból kell egyet választani.

Diplomás hallgató alapképzésbe történő belépésekor a diploma kiváltja az emelt szintű érettségi követelményt.

Csak az vehető fel alapképzésre, aki az emelt szinten teljesített érettségi többletpontokkal, nyelvvizsgáért adható többletpontokkal és az OKJ-ben szereplő emeltszintű (54-es szakmaszámú) szakképesítésért vagy emeltszintű (55-ös szakmaszámú) szakképesítés-ráépülés többletpontjaival együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

 

Többletpontok: max 100 pont lehet

 • emelt szinten legalább 45% eredménnyel teljesített érettségi vizsgáért (vizsgatárgyanként 50-50 pont)
 • felsőoktatási szakképzés befejezését követően, annak besorolási szakjára történő jelentkezés esetén

         jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot,

          jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,

          közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;

 • esélyegyenlőség biztosítása érdekében meghatározott többletpontok (max: 40 pont)

          hátrányos helyzet

          fogyatékosság

          gyermekgondozás

 • nyelvtudásért

          középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 többletpont

          felsőfokú (C2) komplex nyelvvizsga 40 többletpont

 •  képzési területek szerint adható többletpontok

          tanulmányi és művészeti versenyeredményért

          szakképesítésért (OKJ)

          sportteljesítményért

DIPLOMÁS PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE

Az Egyetem alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során, a már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti:

a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:

 I) kiváló: 400 pont

II) jeles: 400 pont

III) jó: 360 pont

IV) közepes: 320 pont

V) elégséges: 280 pont

b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú:

I) jeles (kiváló): 400 pont

II) jó: 360 pont

III) közepes: 320 pont

IV) elégséges: 280 pont

c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

I) kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont

II) jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont

III) közepes/elégséges/rite: 280 pont

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki

1. a jelentkezési határidőig (2021.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be,

2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,

3. alapképzés esetén teljesíti a bemeneti felvételi követelményt (egy emelt szintű érettségi),

4. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt az előírt szinten,

5. pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot,

6. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

DUÁLIS KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

A duális képzés felvételéhez kettős követelménynek kell megfelelniük a felvételizőknek.

 1. Felvételt kell nyerni a felsőoktatási intézménybe a központi felvételi eljárásban,
 2. A vállalathoz céges kiválasztás révén lehet bekerülni.

Azon jelentkező, aki a központi felvételi eljárásban is felvételt nyert és egy vállalat által is kiválasztásra került, 2020 szeptemberében duális hallgatóként kezdheti meg a tanulmányait a felsőoktatási intézményben.

A központi felvételi eljárásban 2022. február 15-ig kell benyújtani a jelentkezést a kiválasztott intézmény vagy intézmények megfelelő szakára.

Ezzel párhuzamosan már jelentkezni lehet a partner vállalatokhoz, melynek listája a Neumann János Egyetem honlapján is megtalálható. A jelentkezés direkt módon történik a céges partnerek felé.

A hallgatói kiválasztás módszere cégspecifikus. A cég választja meg a kiválasztás módszerét és az idejét. A kiválasztási folyamat 2022. február elejétől – 2022. június végéig tarthat. A kiválasztás idejéről a vállalat tájékoztatja a jelentkezőket. A vállalat a jelentkezőket a központi felvételi eljárás sorrend-módosítási határidejéig köteles értesíteni.

Duális képzésről címszavakban:

          az országban elsőként nálunk, a GAMF Karon került bevezetésre (2012)

          szakmai tapasztalat a legjobb szakemberektől már az egyetemi évek alatt – már pályakezdőként jelentős munkatapasztalat áll a rendelkezésre.

          gyakorlatorientált képzés – az elméleti tudáson kívül, intenzív gyakorlati tudás megszerzése, kifejezetten a munkahelyi elvárásoknak megfelelően.

          pénzügyi önállósodás – havi juttatás nem csak a cégnél töltött időszak alatt, hanem a tanulmányi időszak során végig (ezenfelül a duális hallgatók ugyanúgy pályázhatnak hallgatói ösztöndíjakra, mint a többi hallgató).

          álláslehetőség – jó eséllyel állást kínálnak fel a cégnél a diplomaátvételét követően, de nem kötelező maradni a cégnél a diplomázás után.

          nemzetközi kapcsolatok – szakmai kapcsolatok akár külföldön is, hiszen több vállalat kiküldi rövidebb időre az anyavállalathoz a hallgatóját.

          változatos és intenzív tanrend – hallgató és munkavállaló egy személyben, elsajátítva a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat, plusz vállalati kultúra megismerése.

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS:

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

 • E-mailben: felveteli@uni-neumann.hu
 • Telefonon: +36 76/516-316
 • Személyesen: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Oktatási Igazgatóság