HIDROGÉNCELLA FEJLESZTÉSE A NEUMANN JÁNOS EGYETEMEN

Egyetemünk GAMF Karának Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén aktívan elkezdődött a munka az RRF-2.3.1-21-2022-00009 Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium pályázatban. A Hidrogéntechnológiák tématerület kapcsán egy nyílt katódos egyedi áramlási mezővel rendelkező cellaköteg tervezése a feladat. Ennek végső eredménye egy 400 W-os PEM FC egység fizikai megvalósítása. A projektben csapatunk együtt dolgozik a BME Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékével, a BME Villamosmérnöki Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékével, valamint az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Anyag- és környezetkémiai Intézetével.

 

Jelenleg a csapat MATLAB SIMULINK szimulációt végez, majd áramlási modelleket vizsgál 3D végeselemes módszerrel. A két szimulációval kapott értékek összecsatolásra kerülnek annak érdekében, hogy minél pontosabb eredmény születhessen. Így a megtervezésre kerülő bipoláris lemezek és áramlási járatok is kevesebb gyártási iterációval fogják elérni a végső kialakításukat. Ezt követően csapatunk először elektrokémiai és áramlástani együttes szimulációt végez. A kapott eredmények alapján készül el első körben a még tömb alkatrészként kialakított, laborvizsgálatokhoz alkalmas cella bipoláris lemezének (BPP) gyártási terve.