IEEE HS Student Paper Contest pályázati kiírás

Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények
hallgatói számára “Student Paper Contest” címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt
időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó magyar vagy angol nyelvű
szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar felsőoktatási
intézmények aktív jogviszonnyal rendelkező BSc/MSc/PhD hallgatói. Közös szerzőség esetén
több hallgató is pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem
feltétele az IEEE tagság. A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol
díjazott műveket sem. A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel (pl. témavezetővel)
közös cikk csak akkor nevezhető be, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb
szerepel, mint a nem pályázó társszerző(k) neve.

Benevezhető művek:
– tudományos folyóirat cikk
– tudományos konferencia cikk
– TDK dolgozat
– dokumentált projektmunka (amennyiben az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született)

Szakdolgozat/diplomamunka nem nevezhető, mivel az az egyetemi tanulmányok kötelezően
teljesítendő része. Ha a TDK dolgozat alapján később szakdolgozat/diplomamunka született,
az nem zárja ki a TDK dolgozat benevezhetőségét, de ebben az esetben is csak a TDK munka
nevezhető, a diplomatervezés keretében született többletmunka már nem.

A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján
az IEEE HS elnöke dönt az odaítélt díjakról. Megosztott díjak is kiadhatók. Nagyszámú pályázat
beérkezése esetén a bíráló bizottság a pályaműveket utólagosan kategorizálhatja.

Az elismerés formája angol nyelvű oklevél, amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition
Chair ír alá. A díj átadására az IEEE HS egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente
kiadható díjak száma nincs korlátozva.

Díjazás: I. helyezés: 30e Ft, II. helyezés 20e Ft, III. helyezés: 10e Ft

A pályázaton a 2020. december 1. és 2021. november 30. között megjelent művek vehetnek részt.

A közlésre már elfogadott műveket is csak a megjelenés után lehet benevezni.

Konferencia publikáció esetén a megjelenés dátuma a konferencia első napja. Folyóiratban
vagy szerkesztett könyvben történő változatlan utóközlés a megjelenés dátumát nem módosítja.

TDK dolgozatok esetén a megjelenés dátuma az intézményi TDK Konferencia napja. Egy esetleges
OTDK részvétel a megjelenés dátumát nem módosítja, mivel az OTDK dolgozat az intézményi
TDK-hoz képest nem hordozhat új eredményeket.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar@uni-obuda.hu email címen.

A pályaművekkel kapcsolatosan terjedelmi és formai előírás nincs, azokat az eredeti megjelenés
szerinti alakban, módosítás nélkül kell benyújtani.

A pályázathoz intézményi igazolást kell mellékelni, amely tanúsítja, hogy a pályázó a pályamű
megjelenésének félévében AKTÍV hallgatói jogviszonyban állt. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a képzési szintet is (BSc/MSc/PhD), amelyben a hallgató a pályamű megjelenésekor részt vett.
Az igazolást a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni. Kizárólag lepecsételt és
aláírt, vagy intézményi elektronikus aláírással ellátott igazolás fogadható el.

Projektmunka esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az nem a kötelezően teljesítendő
tanulmányok keretében született. A nyilatkozatot a pályaműtől elkülönített PDF fájlként
kell csatolni.

Benyújtási határidő: 2021. december 6. 12:00

Várható elbírálás és értesítés: 2022. január 6.

Kovács Levente
elnök, IEEE HS

Lamár Krisztián
Awards & Recognition Chair, IEEE HS

Johanyák Zsolt Csaba
titkár, IEEE HS