Kőházi-Kis Ambrusra fizikusra emlékezünk (1966-2021)

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a szépért, a jóért, amit tehetünk.” (Széchenyi István)

 

Ambrus Nagykőrösön született, ott töltötte gyermekkorát, az Arany János Gimnáziumban érettségizett. Feleségével 2002. május 18-án házasodott össze. Három gyermekük született Anna (18), Zoltán (14), Boróka (13). A gyermekei voltak élete boldogsága és mindene. Nagyon szerette a népzenét, a Kurázsi táncegyüttes, majd a Nagykőrösi néptánc csoport tagja volt. Gyermekeit kiskoruktól a magyar kultúra, tudományok, néptánc és népi hagyományok szeretetére nevelte. Áldott jó apa, felejthetetlen férj, hűséges társ volt.

 

Tanulmányok

Érettségi: 1985, Nagykőrösi Arany János Gimnázium

Okleveles fizikus, 1991, Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) TTK

PhD fokozat (summa cum laude), 2005:

Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

 

Munkahelyek

1991-1992: főiskolai tanársegéd, GAMF Informatika Tanszék

            Pascal programnyelv, objektum-orientált programozás oktatása

1992-1995: fizikus doktori ösztöndíjas, KFKI-SZFKI

            kísérleti fizika, intenzív, ultrarövid lézer fényimpulzusok és szilárd felületek kölcsönhatásának vizsgálata

1995-1997: főiskolai adjunktus, GAMF Matematika és Fizika Tanszék

            fizika és Integrated Engineering tantárgyak oktatása

1998: kutató-fejlesztő fizikus, R. & D. Ultrafast Lasers Kft.

            femtoszekundomos lézerek fejlesztése, dielektrikum tükrök tervezése

1999-2000: fejlesztő mérnök, TRAKIS Nagykőrös Kft.

            hegesztőgépek, akkumulátortöltők fejlesztése, tervezése

2000-2004: tudományos segédmunkatárs, Kecskeméti Főiskola, Matematika és Fizika Tanszék

            fizika tantárgyak oktatása

2004-2009: főiskolai adjunktus, Kecskeméti Főiskola, Matematika és Fizika Tanszék

            fizika, kísérleti fizika, modern fizika tárgyak oktatása

2009-2010: főiskolai docens, Kecskeméti Főiskola, Matematika és Fizika Tanszék

            fizika, kísérleti fizika, modern fizika tárgyak oktatása

2010-2021: főiskolai tanár, Neumann János Egyetem, GAMF Kar

 

Komplex rendszerek és lézerfizikai kutatóműhely vezetője

A műhely a Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék fizikus oktatóiból áll.

 

Díjak, elismerések

2001: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Emléklapja Fiatal Kutatóknak kiemelkedő tudományos tevékenységért

2008: GAMF Karért Oklevél

2009-: IOP Publishing lektora

 

Publikációk

MTMT-lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000639

Összes közlemény: 86 (angol nyelvű: 30, magyar nyelvű: 56)

Összes idézet: 368

 

„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Ambrus kivételes kvalitású kollégánk volt: mély fizika tudással, példaértékű szorgalommal, elhivatott tanári attitűddel, az évek alatt nem csökkenő kutatói szenvedéllyel.

Fizikusként két premisszát plántáltak belénk: egyfelől a tények feltétlen megbecsülését, hogy csakis biztos ismeretek birtokában lehet és szabad bármilyen gondolati úton elindulni, másfelől viszont, hogy a tudás éppen arra kötelez, hogy szüntelenül új kérdéseket tegyünk fel, és kérlelhetetlen racionalitással, logikával haladjunk, törekedjünk a válaszok keresésére. Ambrus nem csak tudományos kérdésekben, de hétköznapi életünk, munkánk kérdéseiben is megalkuvásmentesen gondolkodott, cselekedett, amiből természetesen számos – sokszor tudatosan vállalt – konfliktushelyzet is adódott.

Számomra örök időkre az a kép jelenik meg, hogy Ambrus minden nap megjelenik az ajtómban, nekitámaszkodik az ajtófélfának és beszélgetünk, néha csak tíz percet, máskor egy-két órát is. Beszélgetünk főként persze fizikáról, ki mit csinált az utóbbi napokban, milyen érdekességet tud megosztani a másikkal, ám szóba jött minden: az oktatás, az egyetemi élet, a család, a barátok. Ezek a beszélgetések napi rutinná váltak, és sokszor csatlakoztak be kollégáink, ezzel értékes momentumát alkotva közösségi életünknek. Az utóbbi években kialakult egy e-mailes csoport is, akik érdemesnek tartották egymással megvitatni mindennapjaink problémáit, s úgy hisszük ez igen inspiráló szellemi közösség.

 

Ambrus olyan ember volt, akit nemcsak a családja és a barátai szerettek, de talán még azok is, akikkel vitatkozott. Nem szobatudós típus volt. Alapos fizikatudását hozzáértően merte alkalmazni nehéz műszaki, gyakorlati feladatok megoldására. Soha nem feledjük csibészes mosolyát….

Gyerekkori jó barátja, Hatvani Attila ezzel a verssel búcsúzott tőle:

Ambri emlékére

Három szép gyermeke
hiába várja,
Ambri átköltözött a túlsó
világba
Szerette féltette családját,
Ölelte, csókolta az ő
Margitkáját
Táncos lábbal ropta
menyegzői táncát.
A lézer volt mindene,
Innen volt hírneve
Hívták messzi távolba
Nem ment,
A család itthon várta.
Szeretettel áldva.
Emlékét őrizzük
El nem felejtjük.