PUSKÁS TIVADAR DÍJBAN RÉSZESÜLT DR. JOHANYÁK ZSOLT CSABA KARUNK OKTATÓJA

Puskás Tivadar díjban részesült Dr. Johanyák Zsolt Csaba a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar tudományos dékánhelyettese. A Puskás Tivadar-díj a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) elismerése, amelyet 1960 óta évenként osztanak ki az elektronika, híradástechnika, telekommunkáció, informatika és tartalomkezelés mérnöki fejlesztése területén végzett kimagasló eredményeket elérő, illetve az egyesület életében jelentős tevékenységet végzett személyek között. 2013 óta a díjnak nemzetközi tagozata is létezik, amellyel az egyesület nemzetközi kapcsolataiban, országhatárokon túlnyúló tevékenységében jelentős szerepet játszó személyeknek ítélhetnek oda.

Johanyák Zsolt Csaba 1990-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, majd 1993-ban a BME Mérnöktovábbképző Intézetében minőségügyi mérnök végzettséget, 2005-ben pedig mérnök informatikus oklevelet szerzett a Miskolci Egyetemen. Ugyanitt kapta meg az informatikai tudományok PhD fokozatát 2008-ban. Pályafutását 1990-ben egy rövid, egy éves fejlesztőmérnöki munkával indította, de 1991-ben már a kecskeméti Neumann János Egyetem jogelődjénél, a Gépipari és Automatizálási és Műszaki Főiskolán oktatott. Azóta is ez a munkahelye, az Informatika Tanszéken 1996 óta adjunktusként, majd 2008-tól docensként programfejlesztést, szoftvertechnológiát és hálózati adminisztrációs ismetereket oktat magyar és angol nyelven. 2009 óta a mérnökinformatikus alapképzés szakfelelőse. 2015 óta a kar tudományos dékánhelyettese. Emellett a Miskolci Egyetemen az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában is oktat. Öt külföldi egyetemen is tartott már vendégelőadásokat. Kutatási tevékenysége elsősorban a számítási intelligencia módszerekés gyakorlati alkalmazásaik területére fókuszál. A Neumann János Egyetemen 2015-ben alapítója és azóta vezetője a Számítási Intelligencia Tudományos műhelynek. Aktív publikációs tevékenységet is folytat, 157 tudományos közlemény elkészítésében vett részt egyedüli vagy társszerzőként. Két nemzetközi konferencián tartott plenáris előadást és már több mint 200 szakdolgozatot és 13 TDK dolgozatot konzultált. Több mint tíz rangos nemzetközi folyóirat számára végez rendszeresen bírálói tevékenységet, három nemzetközi folyóiratnál lát el associate editori feladatot. A Neumann János Egyetem Gradus tudományos folyóiratának a főszerkesztője. A szakmai közéletben is aktív szerepet lát el. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek 2001 óta a tagja, 2008 óta pedig a Számítástechnika szakosztály vezetőségi tagja. A szakosztályon belül 2006 óta 167 előadást szervezett meg, ezzel a szakmai közösség vezetésének a legaktívabb tagja, motorja. A HTE a munkáját 2016-ban Egyesületi aranyjelvénnyel ismerte el. Emellett az IEEE-nek 2011-től a tagja és 2017 óta az IEEE magyar tagozatának a titkára. 2018 óta az IEEE HS Computational Intelligence Society Chapter társelnöke. 2002-től az NJSZT és ezen belül a Magyar Fuzzy Társaság tagja. Az MTA Szegedi Területi Bizottság Gépészeti és Műszaki Informatikai Munkabizottság titkára volt 2014 és 2020 között, 2020 óta pedig az elnöke. A HTE a Puskás Tivadar díj odaítélésével Johanyák Zsolt Csaba eddigi oktatói, szakmai munkáját és a HTE Számítástechnika szakosztályában végzett vezetői, szervező és előadói munkáját kívánja elismerni és példaképként állítani a szakemberek számára.

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

Forrás: www.hte.hu